logo Kasala

De la poésie à l’action

Mijn naam is Umi

Mijn naam is Umi

Dochter van Moeder Aarde en Koning Winter

Geboren onder een fabuleus gesternte

Voorbestemd voor grootse daden

Mijn gezicht heeft ontelbare facetten

Geslepen door schitterende voorbeelden

Het woordenboek in mijn kinderkamer

Bevatte bovenal mogelijkheden

Ik ben Blij-Bezige-Bijenvrouw

De mogelijkheid van nieuwe bloemenvelden

doet me geestdriftig de vleugels uitslaan

Vol vreugde om mijn steentje bij te dragen aan mijn volk

Verzamel ik onvermoeid nectar tot zonsondergang

Ik ben Creatieve-Handen-uit-de-mouwen-Duizendpoot

Tijdvergetend in het maakmoment

Wanneer ik een idee omzet in realiteit

Volkomen vervuld wanneer het in de wereld is

Ik ben Intuïtieve-Buik-Denkster

Mijn hoofd kan nog niet onder woorden brengen

Wanneer mijn buik al lang heeft gekozen en beslist

Wat de weg is die ik moet gaan

Ik ben Rode-Draad-Zoeker van hoe iets ontstaat

Het Heden versta ik vanuit het Verleden

De Toekomst wordt gedragen door wat eraan voorafging

Eindeloos gefascineerd door de levensloop van dingen en mensen

Ik ben Sfeer-Voelend-Spinnewezen

De kleinste trilling van spanning en emoties in het veld

Zindert langs de webdraden tot in mijn hart en lijf

Verbindt me naadloos met het Groter Geheel

Moeder Natuur wijst me de weg

Ik ben Weetgierige-Kennis-Spons

Elke onbekende steen moet omgedraaid

Bevoeld, verkend en bewonderd worden

Tot het ongekende zijn geheimen prijsgeeft

En ik vol trots mijn trofee de lucht in steek

Ik ben Bright-Side-of-the-Moon

Obstakels prikkelen mijn oplossingsgerichtheid

Maken dat ik me steeds het glas halfvol herinner

Wanneer ik over mijn schouder mijn levenspad aanschouw

Ik ben Vertrouwd-Luisterende-Fee

Ik tover geborgen kussens om samen in te toeven

Waar jouw diepste zieleroerselen kunnen opborrelen

Vertrouwend op de veilige haven en het stevige anker

Komt jouw verhaal in mij tot leven

Ik ben Betekenis-Zoekende-Levensboom

Mijn wortels zoeken zich eerst een weg in de diepte van begrijpen

Gerijpte inzichten borrelen dan soms onverhoeds naar de oppervlakte

En vervullen mijn stam en kruin met nieuw levenssap

Ik ben Levensbevestigende-Rituelen-Creator

Nu en in het uur van onze dood

Omdat we meer zijn dan ons lichaam

En we in verbinding voor eeuwig verder leven

Anne De Smet, België