logo Kasala

Van poëzie naar actie

Kasàlactie

Het woord is geïnspireerd op het motto “Van poëzie naar actie” in het logo, dat de uitnodiging onderstreept om niet alleen hedendaagse kasàlà te beoefenen, maar ook een dubbele actie uit te oefenen:

  • individueel : van zichzelf een beter mens maken ;
  • collectief : bijdragen om de wereld broederlijker, menselijker te maken.
In dit Algemeen Reglement is Kasàlactie de afkorting van “Kasàlactie: vereniging van beoefenaars van kasàlà”.

EKAR

École du kasàlà de Rimouski (EKAR): een in 2020 opgerichte organisatie die online en face-to-face opleidingen in hedendaagse kasàlà verzorgt volgens N.S. Kabuta.

Het leven poëtiseren betekent zijn zintuigen en bewustzijn aanscherpen om het in al zijn pracht waar te nemen, om zich te verwonderen en de vreugde te ervaren die de kern van het leven uitmaakt, ondanks de uitdagingen van allerlei aard.
Het leven poëtiseren is een benadering, of liever een houding, die erin bestaat de smaak van het leven te ontdekken, deel te nemen aan zijn natuurlijke beweging, een spiraalbeweging, die in gang wordt gezet bij de bevruchting door de ontmoeting van een eicel en een spermatozoïde, cellen die een complex erfgoed dragen en hun ontwikkeling voortzetten door onophoudelijke verrijking op verschillende niveaus, volgens wetten, misschien algoritmes, die buiten onze controle liggen.

Het leven poëtiseren is het leven in zijn mysterieuze dimensie waarnemen en aan onze medemensen aanieden, en het in zijn verschillende verschijningsvormen met een gevoel van dankbaarheid vieren.
Tenslotte, het leven poëtiseren is ons bewust worden van onze macht: de macht om te veranderen, om te groeien en om zin te geven aan de dingen, te beginnen met het leven zelf.

Wij moeten echter constateren dat het leven vaak hard is, en dat de mens niet noodzakelijkerwijs over de gewenste vaardigheden beschikt om de samenleving of de aarde voor iedereen en zelfs voor zichzelf tot een aangename en gastvrije plaats te maken. Het dubbele geweld – tegen de ander en tegen zichzelf – kan voortdurend en overal worden vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld de overheersing van groepen mensen door anderen een bron van stereotypen die dialoog en samenleven in de weg staan, net zoals de omvang van de nood in verschillende lagen van de samenleving een voortdurende bron van uitsluiting en leed is.

Wij, de beoefenaars van kasàlà met diverse achtergronden, erkennen enerzijds het voordeel voor burgers om in verbinding te zijn ten behoeve van individueel en collectief welzijn. Anderzijds zien we de hedendaagse kasàlà als een praktijk van verbinding, een kunst om te leven en een kunst om de menselijke waardigheid te verdedigen op basis van het concept ubuntu of de kunst om mens te zijn. Wij verbinden ons ertoe bij te dragen tot de verbetering van het samenleven. Wij worden gedreven door een gevoel van verantwoordelijkheid en menselijkheid tegenover de maatschappij waarin wij leven. Wij handelen door middel van een levendig en voor iedereen toegankelijk schrijven, dat leidt tot een woord dat in het openbaar wordt verkondigd en op sociale netwerken wordt verspreid. Wanneer we het woord nemen gaat dit gepaard met de belichaming ervan in onze houding in de wereld.

Dit is wat onze actie in de wereld inhoudt. Dit is wat wij bedoelen met “de stap van poëzie naar actie” en wat de term “Kasàlactie” samenvat.

Kasàlactie

Het woord is geïnspireerd op het motto “Van poëzie naar actie” in het logo, dat de uitnodiging onderstreept om niet alleen hedendaagse kasàlà te beoefenen, maar ook een dubbele actie uit te oefenen:

  • individueel : van zichzelf een beter mens maken ;
  • collectief : bijdragen om de wereld broederlijker, menselijker te maken.
In dit Algemeen Reglement is Kasàlactie de afkorting van “Kasàlactie: vereniging van beoefenaars van kasàlà”.

EKAR

École du kasàlà de Rimouski (EKAR): een in 2020 opgerichte organisatie die online en face-to-face opleidingen in hedendaagse kasàlà verzorgt volgens N.S. Kabuta.

Onze missie

Kasàlactie brengt beoefenaars van hedendaagse kasàlà uit de hele wereld samen, erkend door de École du kasàlà de Rimouski (EKAR), die deze poëzie van viering, verbinding en verdediging van de menselijke waardigheid verkennen, verrijken en uitdragen, terwijl ze het concept van ubuntu of de kunst van het mens-zijn promoot. Op die manier draagt zij actief bij tot de opbouw van een samenleving waarin beter kan worden samengeleefd en waarin menselijke en culturele verscheidenheid worden gerespecteerd en verwelkomd.

Onze objectieven

Het team

Jean Kabuta
Jean Kabuta
Voorzitter
Jeanne-Marie Rugira
Vice-Voorzitter
Elise Argouarc'h
Secretaris
Hadjara Balima
Penningmeester
Annick hernandez
Annick Hernandez
Vormingen
André Dery
Vormingen
Sêssi Hounkanrin
Communicatie
Delphine Gérard
Verenigingsleven
Anne de smet
Anne De Smet
website beheer